تألیفات

کتاب انقلاب سنگ ها

مجموعه طرح حبیب صادقی (حوزه هنری، 1364)

12 جلد کتاب طراحی کاریکاتور، نقاشی و گرافیک (حوزه هنری، دفتر تبلیغات و انتشارات )

کتاب سایۀ طوبی (فرهنگستان هنر)

مقالۀ تجلی خیال در نگارگری ایرانی

ارائه مقالات متعدد در زمینه هنرهای تجسمی

مجلۀ پژوهشی گل جام (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

مجموعه آثار نقاشی حوزه هنری

مقالۀ نقاشی قهوه خانه (مجلۀ ادبستان)

اساس آفرینش هنری در قرآن (روزنامه اطلاعات)

مجموعه طرح نگاهی دیگر (فدراسیون ورزش)

مجموعه جهان در مقابل استکبار حوزه هنری (به صورت طرح و مقاله)

مقالۀ هنر معاصر ایران (مجلۀ محجوبه - واحد بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

راهنمایی 60 پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه های هنر تهران، الزهرا، شاهد و آزاد اسلامی

راهنما و مشاور 9 رساله دکتری در دانشگاه های هنر ایران

راهنما و مشاوره یک رساله دکتری در دانشگاه سوربن فرانسه